Frank Benner
pianotechniek


> index
> index pianoverhalen


pianoverhalen

FLUXUS

Fluxus is een beweging van beweeglijke kunstenaars.
Hun kunsten bestaan uit performances, rituelen waarin alledaagse voorwerpen, voor de hand liggende en triviale objecten tot kunst verheven worden.
Wanneer kunstzinnige objekten, zoals bijvoorbeeld piano´s, gebruikt worden dan is dat uitsluitend voor de rituele mogelijkheden ervan.
De piano's die bij Fluxus mogen meedoen worden steeds op een uiterst primitieve en beslist non-virtuoze-muzikale wijze gebruikt.

De Fluxus performances worden vooral gekenmerkt door een combinatie van acties, handelingen in een eenvoudige rituele of geritualiseerde context.
Meestal is er publiek bij aanwezig en vaak blijft er na afloop weinig van het kunstwerk over.

De handelingen waar het om gaat doen steeds op een of andere wijze een inbreuk op vaste waarden en normen. Zij zijn erop gericht de bestaande orde op een speelse wijze te provoceren.
Het speelse staat daarbij echter veel meer centraal dan wel een expliciete wil tot provocatie, laat staan tot structurele maatschappelijke verandering.
Dit neemt niet weg dat bij sommige kunstenaars behorende tot de groep wel een sterk maatschappelijke en politiek engagement is terug te vinden.

Fluxus heeft eigenlijk geen fundamentele boodschap: het is niet gericht op destruktie, het heeft geen opvoedend, belerend engagement, het wil niet politiek bewust maken. Hooguit is het gericht op een ontregeling en het vermakelijke dat daardoor kan ontstaan.
Kunst wordt in eerste plaats gezocht in het gewone, het alledaagse. Het is de context die de toeschouwer die alledaagsheid anders doet ervaren. De kunst ligt in de context veeleer dan in het kunstwerk dat op zich helemaal niet eens bestaat.

De term ‘Fluxus’ werd in 1961 bedacht door George Maciunas (1931-1978) om het steeds veranderende karakter van de groep kunstenaars te benadrukken. Maar ook om verbanden aan te brengen tussen de uiteenlopende activiteiten, media, disciplines, nationaliteiten, geslachten, benaderingen en beroepen waarvan binnen de groep sprake was.

Joseph Beuys (1921-1986)
Piano met vilt en leer

Wolf Vostell (1932-1998)
Fluxus-Piano-Lituania Hommage à Maciunas, 1994


Een typisch Fluxus klavierPianoPoëzie